Je kind begeleiden naar evenwichtige volwassenheid

Wanneer je als ouders uit elkaar gaat, heeft dit voor jullie kind(eren) grote gevolgen. Tijdens of na de echtscheiding kan het moeilijk zijn om een nieuw evenwicht te vinden. Vooral als je scheiding inmiddels wordt gekenmerkt door hoogoplopende conflicten. 

Je kind zit met te veel vragen en onzekerheden. Soms heeft je kind als gevolg van alles ook te kampen met ernstige problemen. Dit kan ertoe leiden dat het de weg naar jou als ouder kwijtraakt. Dat zet de gezonde ontwikkeling van je kind onder hoge druk.

“Hoe krijgt je kind het vertrouwen terug in zichzelf?"

Uit je evenwicht

Het onbehagen van een kind kan op allerlei manieren tot uitdrukking komen. Denk aan problematisch gedrag thuis, op school, op de sportvereniging of op straat.

Er zijn uiteenlopende ongewenste gevolgen, zoals agressie, depressie of pesten; en bij oudere kinderen drugs- of alcoholgebruik, diefstal, of in onbereikbare afzondering gaan en andere narigheid. Het lukt niet om voor je kind een nieuw normaal leven tot stand te brengen. En een behandeling die zich alleen op het gedrag van je kind richt, blijkt onvoldoende oplossing te bieden.

Het onbehagen van een kind kan ook ondersneeuwen, dat wil zeggen dat de buitenwereld er niet veel van merkt. Het lijkt allemaal wel goed te gaan en het kind zelf laat weten ‘nergens last van te hebben’. De moeilijkheden komen dan onherroepelijk in een andere levensfase.

Antwoorden vinden

Bij het zoeken naar oplossingen gaat het om de vraag: Hoe krijgt je kind het vertrouwen terug in zichzelf? Hoe kan het weer vrij kiezen in de eigen situatie? Wat kunnen jij, je kind en ook andere mensen in jullie omgeving bijdragen aan verbetering? Hoe kan je kind gesteund worden om juist de moeilijkheden onder ogen te kunnen en durven zien, zodat het die kan aanpakken? Waardoor je kind weer kan genieten van zijn of haar jeugd en zich goed kan ontwikkelen tot een volwassen persoon.

Toekomstgericht helpen

In Het Huis tref je hoogspecialistische professionals aan die helpen de situatie van je kind te verbeteren. Het Huis is één adres, waar alle begeleiding onder een dak woont. Je hebt daar één centrale contactpersoon die op de hoogte is van jouw (en jullie) vooruitgang. vooruitgang.

Houvast vinden

Dit zal niet de eerste keer zijn dat je begeleiding vraagt of krijgt aangeboden. Het is zelfs mogelijk dat je alle ondersteuning moe bent. Wat je emoties ook zijn, een kind verdient ouders op wie het kan rekenen. Bij wie het houvast vindt. Daar gaan we voor. Daar zijn we voor. Met ons allen. Het team van Het Huis.

“Waardoor het kind weer kan genieten van zijn of haar jeugd.”

hoogconflict scheiding zwolle