Alles voor de gezonde ontwikkeling van je kind

In hun dagelijks werk krijgen veel professionals te maken met hoogconflictscheidingen en de gevolgen daarvan voor kinderen en ouders. Ook leerkrachten, docenten, bestuurders of coaches van verenigingen, begeleiders bij buurthuizen of ook sociale wijkteams kunnen dit signaleren. Het Huis maakt gebruik van alle versnipperde inzichten en ervaringen die al zijn opgedaan, en brengt een totaaloverzicht aan. 

"Allerlei deelgevolgen van een hoogconflictscheiding voor je kind zijn al bij velen in beeld. Wij brengen álles in kaart."

Multidisciplinair

Het Huis werkt multidisciplinair, om zo beter te kunnen verhelderen wat er speelt. Dit is de diagnostiek. Daarna stellen we de route voor behandeling vast, zodat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Je kind is wellicht al jaren betrokken is geweest bij de problemen tussen jullie als ouders. En heeft daar misschien ook actief aan bijgedragen – onbewust, onbedoeld.

Integrale aanpak

De meerwaarde van de aanpak van Het Huis zit in de multidisciplinaire werkwijze, gecombineerd met de inhoudelijke aanpak van diagnostiek en behandeling. Deze integrale aanpak is nieuw.

 

Aanpak voor kinderen en ouders samen

De diagnostiek is een afzonderlijke fase binnen het traject. Zo ontstaat er een met ieder afgestemde aanpak voor kinderen en ouders samen. Eventueel ook voor de gezinsleden afzonderlijk. Bij dit laatste kan gedacht worden aan begeleiding voor een ouder of aan psychomotorische therapie voor kinderen.

Fase van Diagnostiek

In de fase van diagnostiek brengen we de situatie in kaart waarmee je als kind en ouder te maken hebt en krijg je, samen met ons, zicht op het geheel.

Ook krijgen we een beeld van de betrokkenen om jullie heen en zoeken we als Het Huis contact met hen. Dit betreft zowel de mensen die beroepsmatig bij jullie betrokken zijn als de mensen uit de privésfeer van je kind en van jou als ouder.

Alles met als doel om niets over het hoofd te zien, alle positieve krachten te bundelen en jullie uitgangspositie voor de volgende fase te versterken. Ook geeft dit onderling vertrouwen – iets wat noodzakelijk is voor het vervolg.

Fase van Behandeling

In de fase van behandeling ruimen jullie met ons de obstakels uit de weg, door middel van intensieve gesprekken, praktische opdrachten en verhelderende psycho-educatie.

Dit kunnen individuele taken zijn voor jou als ouder en voor je kind. Maar ook kan het belangrijk zijn juist in contact met elkaar aan dingen te werken. Bijvoorbeeld gezamenlijk teleurstellingen onder ogen zien en leren daar in contact met elkaar op een gezonde manier mee om te gaan.

Dit is een pittige fase waarin veel van je wordt gevraagd, en waarin we er volledig voor jou en je kind willen zijn om te helpen vol te houden.

Fase van Consolideren

Daarna ga je in de fase van consolideren het door jou nieuw ontdekte gedrag in de praktijk toepassen. We zorgen ervoor dat dit blijvende verandering geeft, dat er negatieve patronen doorbroken worden en positieve ervoor in de plaats komen. Je leert manieren om op tegenslag en teleurstelling te reageren, zodat wat je bereikt hebt niet bij de eerste de beste crisis al weer verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar je gaat ook successen vieren!

Hierbij nemen we je concrete situatie als uitgangspunt, en niet een model of theorie. Je leert nuchter erkennen dat oud (destructief) gedrag heel snel weer de kop op kan steken. Nu wordt het alleen door jullie sneller herkend, waarna je het anders aanpakt dan voorheen.