Het Huis, alle begeleiding op één adres

Het Huis begeleidt kinderen die te maken hebben met een scheiding die veel impact heeft

Dit initiatief is een uitbreiding van de bestaande hulp. Soms zijn er al (ernstige) problemen voorafgaand aan de scheiding en is daarvoor reeds hulp ingeschakeld. Of de situatie is aanvankelijk hanteerbaar, maar escaleert na de scheiding.

De ideeën voor deze begeleiding zijn ontwikkeld door professionals met ervaring in begeleiding bieden bij problemen na de scheiding. De verbetering van de positie van het kind is leidend in hun ondersteuning. Er is aandacht voor alle betrokkenen.

 

“Binnen de multidisciplinaire werkwijze is altijd één begeleider het vaste aanspreekpunt.”

Het team van Het Huis bestaat uit samenwerkende deskundigen vanuit verschillende beroepsgroepen (multidisciplinair). Zij werken letterlijk onder hetzelfde dak aan de begeleiding van kind en ouder. Bij deze multidisciplinaire werkwijze is altijd één begeleider het vaste aanspreekpunt.

Afhankelijk van de situatie kan de vaste begeleider meer of minder inzet vragen van een van onze conflictspecialisten, onze psychiaters, systeemtherapeuten, psychomotorische therapeuten, juristen, psychologen of kinder- en jeugdpsychologen. Kortom, er staat een multidisciplinair team klaar.

[ button ]

Een goed contact met je kind.”